Colofon

www.tijdlijn.ugent.be biedt een gratis online toepassing om zelf een tijdlijn te maken. De toepassing is in de eerste plaats ontwikkeld als leerinstrument. Het laat de gebruiker toe zelf chronologische, thematisch-inhoudelijke en ruimtelijke dimensies van de geschiedenis te visualiseren en een historisch referentiekader te construeren. (zie Waarom een digitale tijdlijn?)

Doelpubliek

De tijdlijntoepassing is ontworpen als leerinstrument voor bachelorstudenten. Testcasus was de cursus ‘Moderne en Hedendaagse Geschiedenis’ uit de eerste bachelor geschiedenis van de UGent (2012-2013) dat het uitbouwen van een referentiekader als expliciete doelstelling heeft. De toepassing staat vrij ter beschikking voor andere cursussen en individuele gebruikers.

Behalve als studie-instrument, kan de tijdlijn in principe ook voor andere doeleinden gebruikt worden: om geschiedenis te presenteren in de klas of het auditorium, of om onderzoeksdata te verwerken en visualiseren. Voor specifiek gebruik en voorbeelden verwijzen we naar http://simile-widgets.org/timeline/.

Projecttraject

Verkenning en voorbereiding (jan-jul 2012). In een eerste fase (jan-jul 2012) werden de didactische mogelijkheden van digitale tijdlijnen onderzocht. Enerzijds werden de noden van (bachelor)studenten geschiedenis geanalyseerd. Anderzijds werden de conceptuele kaders van historische visualisaties onderzocht. Verschillende bestaande tijdlijnen werden getest op hun inzetbaarheid in het onderwijs. Het verslag van deze survey, ’10 digitale tijdlijnen’/’10 digital timelines’ (http://www.ipg.ugent.be/archives/1353/ en http://www.ipg.ugent.be/10-digital-timelines) vind je op de blog van het Instituut voor Publieksgeschiedenis (www.ipg.ugent.be).

Testfase. (aug-dec 2012). Op basis van de survey werd een toepassing gekozen die zeer specifiek als leerinstrument voor bachelorstudenten kan dienen. De open source Timeline widget van SIMILE vormde de basis van een digitale leeromgeving waarbinnen studenten apart of in groep aan een tijdlijn kunnen werken. De betaversie werd getest door een groep studenten uit de lerarenopleiding Geschiedenis. Zij gaven feedback over de gebruiksvriendelijkheid, conceptuele mogelijkheden en moeilijkheden en technische beperkingen. Die feedback werd verwerkt voor de finale versie van de tijdlijntoepassing en voor het opzetten van de inhoudelijk/conceptuele begeleiding van de bachelorstudenten.

Implementatie (jan-jul 2013)

 1. Gebruik van de tijdlijn als studie-instrument door de eerste bachelorstudenten van het vak ‘Moderne en Hedendaagse’, parallel aan de cursus.
 2. Begeleiding door tutors
  Studenten uit de lerarenopleiding begeleiden de eerste bachelorstudenten in kleine groepjes voor het verwerken van de leerstof en door het maken van een tijdlijn en schriftelijke samenvattingen.
 3. Helpdesk
  De projectmedewerker en praktijkassistent zijn beschikbaar voor studenten met vragen of moeilijkheden.

Evaluatie (jul-aug 2013)

Op het mondelinge examen kunnen studenten gebruik maken van hun persoonlijke tijdlijn als naslagwerk. Bekeken zal worden hoe gebruik van de tijdlijn wordt gepercipieerd en resulteert in leerwinst.

Technische kaart

www.tijdlijn.ugent.be is opgebouwd uit twee aparte toepassingen:

- De SIMILE-tijdlijn, een open source widget ontwikkeld door Massachusetts Institute of Technology (© SIMILE Project, MIT, http://simile-widgets.org/)

- Google Spreadsheet

Realisatie

www.tijdlijn.ugent.be is ontwikkeld in het kader van een onderwijsinnovatieproject van de faculteit Letteren&Wijsbegeerte van de UGent. Het werd getest voor het vak ‘Moderne en Hedendaagse Geschiedenis’ uit de eerste bachelor van de opleiding Geschiedenis.

 • Promotor: prof. dr. Bruno De Wever (Vakgroep Geschiedenis)
 • Onderzoek en concept: Fien Danniau (Instituut voor Publieksgeschiedenis, Vakgroep Geschiedenis)
 • Projectassistentie: Tom De Paepe (Vakgroep Geschiedenis)
 • Technische ontwikkeling: Frederic Lamsens, Geert Bonamie (decanaat faculteit Letteren&Wijsbegeerte)
 • Advies: prof. dr. Bram De Wever, Michiel Voet (Vakgroep Pedagogie), Lieselot Leuridan (Vakgroep Geschiedenis)

Meer informatie